Industri Energi sine nettsider

Gratulerer med dagen!

Selv om vi har kommet en lang vei med likestilling i arbeidslivet de siste årene, har vi et fortsatt et like kjønnsdelt arbeidslivet som for 20 år siden. Og i den forbindelse lanserer vi Industri Energi Ung en video for å sette fokus på å øke mangfoldet i industrien!


Tall fra SSB fra 2021 viser at kvinner utgjorde rundt 24 prosent av arbeidsstyrken i industrien. I helse- og sosialsektoren det derimot nærmere 80 prosent kvinner. Denne trenden vises også på utdanningsnivå. For selv om antallet jenter som søkte på teknologi- og industrifag på yrkesfag økte betraktelig i 2021, ligger fortsatt andelen på 10 prosent og på universitetsnivå lå andelen kvinner som studerte innenfor naturvitenskapelige fag på 34,7 prosent i 2020. 

Nestleder Alida Domaas påpeker det trengs handling til for å bedre kjønnsbalansen: 

– Vi sikrer ikke større mangfold i industrien gjennom å bare snakke om at det må bli bedre. Vi må vise at det er fullt mulig å jobbe i industrien uavhengig av kjønn. Det er blant annet gjennom gode rollemodeller vi kan motivere flere jenter og kvinner til å søke seg mot en fremtid i industrien.

Sammen med Norsk olje og gass, Industri Energi og Petro Ladies Club har hun også skrevet en kronikk i Stavanger Aftenblad om tema: “Hvorfor er mangfold viktig for å få til lykkeland 2.0?”. 

– Når flere studier peker på at mangfold fremmer innovasjon, bedrer beslutningsprosesser, gir økning i produktivitet, gir bedre risikostyring og bedrer arbeidsmiljøet er det definitivt nyttig å jobbe for større mangfold i industrien. 

I videoen møter vi Cecilia Nhu Tieu som studerer ingeniør i geovitenskap og energiressurser på Universitetet i Stavanger, Laura Vaiciulyte som er operasjonsgeolog hos Vår Energi , Joyce Baik som er industrimontør hos Schlumberger og Maja Rønningsbakk som er prosessoperatør på Elkem Thamshavn. 

Leder av Industri Energi Ung  Mikael Schevik mener denne sammensetningen er med på å vise de ulike mulighetene en har i industrien: 

– Industrien har alltid vært og vil fortsatt være en viktig arbeidsplass for mange i fremtiden. I Industri Energi har vi mange kvinner som jobber i det man tidligere ville kalt et typisk “manneyrke”. Vi mener at dette er en holdning som hører fortiden til, og vil derfor i denne videoen viser at det bør være like naturlig for kvinner som menn å søke seg til industri-relaterte yrker, enten det er som mekaniker eller ingeniør. 

Og han legger til

– På våre kurs og konferanser ser vi en stadig større andel kvinner som deltar og dette viser oss at det går rette veien, men som statistikken tilsier skulle vi gjerne sett at flere kvinner søker seg til industrien.

Industri Energi Ung håper at denne videoen kan motivere flere til å søke seg til industrien, for vi vet at hvilket kjønn du har ikke er avgjørende for den jobben du gjør. Så nyt videoen og gratulerer med dagen til alle kvinner! 


Vi vil også gi en stor takk til Cecilia Tieu og Universitetet i Stavanger, Laura Vaiciulyte og Vår Energi, Joyce Baik og Schlumberger, Maja Rønningsbakk og Elkem for samarbeidet og muligheten til å filme!