Industri Energi sine nettsider

LOs Sommerpatrulje 2022

I perioden 27. juni – 15. juli 2022 skal LOs sommerpatrulje på veien for 38. året på rad.

Ønsker du å delta på LO sin sommerpatrulje i 2022?

Ønsker du besøk, eller kjenner til en bedrift vi burde besøke?

Siden 1985 har LOs sommerpatrulje reist rundt i landet og besøkt ungdommer på jobb. Hensikten med LOs sommerpatrulje er å informere ungdommer om pliktene og rettighetene i arbeidslivet, organisere flere ungdommer i et LO-forbund, og hjelpe ungdommer som har utfordringer i jobben sin.

Ved å delta på LOs sommerpatrulje vil du bli kjent med mange andre ungdommer som er medlem i et LO-forbund, du vil lære mye om spillereglene i arbeidslivet, og du får være med i et viktig arbeid som bidrar til et trygt og godt arbeidsliv for ungdommer i Norge.

I år ønsker Industri Energi Ung å møte unge arbeidstakere i industrien. For å få til dette trenger vi din hjelp!

LOs sommerpatrulje krever ingen forkunnskaper for å delta og LO vil gi deg nødvendig kunnskap gjennom kurs i forkant av patruljen.

Les mer om Sommerpatruljen på: LO sine sider

Ønsker du å delta ta kontakt med oss!

ung@industrienergi.no

Hovedansvarlig for årets gjennomføring fra Industri Energi:

Arnfinn Hansen

Arnfinn Hansen