Industri Energi sine nettsider

Ung

Industri Energi Ung representerer forbundets over 13 000 unge medlemmer og studenter.

Vi representerer forbundets over 13 000 unge medlemmer og består hovedsakelig av ungdomstillitsvalgte og lokale ungdomsutvalg. Disse treffes på ungdomskonferansen hvor det velges representanter, vedtas politikk og bestemmes hva som skal gjennomføres av ungdomsarbeid det kommende året.

Oppfølgingen av handlingsplanen er det sentrale ungdomsutvalget sin jobb. Utvalget fronter ungdomssaker ut mot politiske miljøer og internt i alle ledd av forbundet, tilrettelegger skolering for unge tillitsvalgte og arrangerer Ungdomskonferansen. I tillegg sikrer utvalget at vi får organisert unge industriarbeidere hos oss med å koordinere skolebesøk, lærlinginntak og sørger for at vi har et attraktivt medlemskapstilbud for disse gruppene.

På Ungdomskonferansen i 2021 slo Industri Energi Ung og Industri Energi Student seg sammen til ett samlet og større utvalg.