Industri Energi sine nettsider

Arbeiderkonferansen -Bruk stemmen din! 2023

Forrige uke arrangerte Industri Energi Ung “Arbeiderkonferansen – Bruk stemmen din!”. Det var et meget vellykket kurs som tok for seg demokrati, historien til arbeiderbevegelsen og de forskjellige måter medlemmene våre kan være med å bestemme på arbeidsplassen og i politikken. Det var en god blanding av sterke faglige innledere og sosiale aktiviteter slik som quiz og rebusløp.

Historie og ideologi

Det var satt av en hel dag av konferansen til arbeiderhistorie. Harald Berntsen fortalte oss hvordan det har vært en lang kamp av arbeidere i grasrota som ikke ville gi seg før de fikk det de hadde rett på uansett hva arbeidsgiveren eller staten måtte mene. En historie av hvordan hver generasjon måtte kjempe for sine rettigheter.

Noen av deltakerne mente at det var interessant å se hvordan historien har gjentatt seg mange ganger. Et annet viktig poeng var at utviklingen av nyliberalisme siden 1970-tallet har satt arbeiderbevegelsen i Norge og hele vesten under press, noe som har bidratt til økte forskjeller og mindre gjennomslag for interessene til arbeidstakere. En viktig konklusjon var at mange suksesser som 8 timers dagen og gjenreisingen etter andre verdenskrig ble oppnådd sammen med den internasjonale fagbevegelsen – noe som understreker hvor viktig internasjonal fagforeningsarbeid er i dag.

Harald Berntsen snakker om arbeiderbevegelsens historie Foto: Arnfinn Hansen

Demokratiet

Henrik Myklebust fra Tankesmien Agenda definerte de grunnleggende elementer av demokrati for oss som maktfordelingsprinsippet og beskyttelse av minoriteter i et demokrati. Han påpekte at demokratiet i mange land som USA, Tyrkia og Ungarn er i krise på grunn av autoritære bevegelser i disse landene. I tillegg har det vært en oppsving av partier på det ytre høyre som for eksempel i Italia, Frankrike og Sverige. Derfor var det bra at også Sofia Rana fra Antirasistisk senter snakket mer om høyreekstremisme og fascisme med oss og hvordan det kan stoppes før det vokser til noe større – nemlig ved å ikke tillate dem å styre ordet i den offentlige debatten.

Håvard Ytredal fra Klassekampen forklarte oss den avgjørende rollen av pressen som “fjerde statsmakt” i et demokrati og hvordan han jobber som gravejournalist for å passe på at staten gjør det den skal. Andreas Halse fra Tankesmien Agenda forklarte oss at det er viktig at vanlige arbeidstakere blir hørt i den offentlige debatten og hvordan vi som fagbevegelse kan bli hørt og få gjennomslag.

Å være ung i politikken

Håkon Einarsve fra AUF og Jeanette Lea Romslo fra Fagforbundet Ung og SV fortalte om sine erfaringer som ungdoms- og lokalpolitikere. De understreket hvor viktig det er at medlemmene til Industri Energi er aktive i politikken og stiller til valg slik at deres interesser blir hørt i politikken. Begge to synes at det er utrolig gøy å være aktiv i politikken.

Einar Åge Vae, Christopher Talgø og Sverre Hjelsvold snakket med oss om deres arbeid som tillitsvalgte og hvordan de ble det. De fremhevet viktigheten av kommunikasjon og dialog med medlemmer og ledelsen samtidig som det var viktig å stå på standpunktet sitt. Jake Molloy fra fagbevelsen i Storbritannia fortalte oss sin historie og hvordan arbeiderne i oljebransjen organiserte seg.

Last but not least fikk vi besøk av Elle Nystad, lederen av ungdomsutvalget til NSR (Norske Samers Riksforbund) som fortalte oss om samisk historie og urett samene har erfart gjennom historien. I tillegg delte hun det samiske perspektivet på det grønne skiftet og hvor viktig det er å ta hensyn til samene.