Industri Energi sine nettsider

Budsjettforlik viser nytten av å være medlem i Industri Energi og LO

Industri Energi Ung er skuffet over regjeringens kutt i CO2 kompensasjonsordningen. -Ekstrem stolt av de tillitsvalgte i forbundet og deres gjennomslaget for langsiktig ordning.

Etter enorm innsats fra tillitsvalgte og ledelse i Industri Energi har regjeringen forpliktet seg til å legge inn en halv milliard kroner ekstra i CO2-kompensasjonsordningen i forhold til det som var i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett. Dette vil redusere kuttet i CO2-kompensasjonsordningen for industrien til 1,9 milliarder kroner. Industri Energi Ung er skuffet over at det ikke ble mer enn dette, spesielt siden industrien la frem et kompromissforslag som forpliktet industrien til å bruke de 2,4 milliarder som var foreslått kuttet til enøk og utslippsreduserende tiltak.

Les mer om CO2 kompensasjonsordningen her

IE Ung leder Nabil utdyper:

-Vi ungdom er svært opptatt av grønn industrisatsning som ikke bare bidrar til utslippsreduksjon, men også til effektivisering og styrking av bedriftenes konkuranseevne. Satsning på klimareduserende tiltak er altså med å sikre arbeidsplassene til unge industriarbeidere.

Regjeringens beslutning om å legge tilbake 500 millioner kroner til CO2-kompensasjonsordningen er et viktig signal om at regjeringen mener alvor med å finne en langsiktig og bærekraftig løsning for CO2-kompensasjonsordningen i samarbeid med industrien. Det er svært viktig at dialogen fører til forutsigbare rammebetingelser for prosessindustrien, der det planlegges langt frem i tid. Da kan det ikke være slik at det kommer sjokkregninger ut av ingenting.

Industri Energi og LO er en mektig stemme i industripolitikk og vi blir lyttet til. Jeg mener dette er en viktig grunn til å være medlem i Industri Energi

-Det oppnådde resultatet gjør meg stolt av innsatsen til de tillitsvalgte og ansatte i forbundet. Industri Energi og LO er en mektig stemme i industripolitikk og vi blir lyttet til. Jeg mener dette er en viktig grunn til å være medlem i Industri Energi, særlig ettersom vi nå får enda mer tyngde når vi blir et nytt, større forbund med 80 000 medlemmer i samarbeid med FLT. Forklarer Nabil

Nestleder student Kevin Fossnes er fornøyd med resultatet for studenter
Nestleder student i Industri Energi Ung, Kevin Fossnes Foto: Egil Brandsøy

Svært fornøyd at studiestøtten økes med 10%

Regjeringen og SV er enige om å øke studiestøtten med 10%. Økt studiestøtte er noe Industri Energi og LO har krevd og fått gjennomslag for.

Kevin Fossnes, nestleder student:

-Dette er et viktig løft for studenter som sliter i tider med galopperende priser. Studenter skal kunne fokusere på studie og læring framfor deltidsjobber.

Positivt statsbudsjett for olje- og gassindustrien, samt foreldre med barn i barnehage

Industri Energi Ung er fornøyd med at de trygge rammebetingelsene for olje- og gassbransjen er stabile. Det er svært positivt at kostnadene for barnehage senkes med hele 12.000 kr i året, noe som tilsvarer en reduksjon på 1000 kr per måned for familier med barn. I tillegg er det gledelig at det satses på ordninger for å styrke yrkesfaglig utdanning, utstyrsstipend og borteboerstipend.