Industri Energi sine nettsider

Ungdomskonferansen støtter streiken i SLB UK

Siden sent i mars har de organiserte hos brønnstimuleringsskipet Island captain til SLB UK vært i streik for tariffavtaler.

De ansatte har organisert seg og krevd tariffavtale, og dette har blitt avvist av arbeidsgiver SLB UK. Arbeidsoppgavene til de streikende, blir nå utført av uorganiserte streikebryter som har overtatt oppgavene om bord i Island Captain. Ungdomskonferansen gir sin fulle støtte til de ansatte i SLB UK sitt krav om tariffavtale og stiller seg derfor fullt bak våre kamerater og krever at alle nødvendige tiltak som kan løse denne konflikten blir tatt i bruk. Kampen for at arbeidet som vi utfører skal lønnes etter våre tariffbestemmelser er grunnleggende for den norske arbeiderbevegelsen. SLB UK streiken handler om at alle som jobber på norsk sokkel skal ha en trygg lønn og gode arbeidsvilkår.

Les mer om streiken her