Industri Energi sine nettsider

Velg Yrkesfag!

1.mars er det ordinær frist for valg av videregående skole. Mange elever står overfor et viktig valg når de skal velge utdanningsprogram på videregående skole. Skal man gå for et studieforberedende program som gir generell studiekompetanse, eller et yrkesfaglig program som gir yrkeskompetanse?

Markus Gauslå (20) laboratorietekniker Equinor Kårstø sier:

Jeg vil argumentere for at yrkesfag er et godt valg for mange elever, og at det gir en rekke fordeler som kan være nyttige i dagens arbeidsmarked.

Å velge yrkesfaglig utdanning på skolen gir ikke bare teoretisk kunnskap, men legger også grunnlaget for en praktisk tilnærming til læring. Denne hands-on tilnærmingen gir ikke bare en mer engasjerende læringsopplevelse, men gir også elever og lærlinger konkrete ferdigheter som er essensielle for en vellykket karriere.

Selv så har jeg gått yrkesfag ved Sam Eyde VGS, jeg gikk jo først Teknikk og industriell produksjon på førsteåret, så Laboratoriefag andreåret.

En betydelig fordel med yrkesfag er den grundige forberedelsen det gir for en reell karriere og lærlingtid. Man får ikke bare teoretisk kunnskap, men lærer også praktiske ferdigheter og teknikker som umiddelbart kan anvendes i arbeidslivet. Dette gir en konkret fordel når man skal inn på arbeidsmarkedet.

Mangfoldet av karrieremuligheter innenfor yrkesfag er en annen fordel. Enten man har lidenskap innen helse, teknologi, håndverk eller serviceyrker og mange fler, gir yrkesfaglige programmer en bred plattform for å utforske ulike interesser. Dette gir elever muligheten til å finne en meningsfull karrierevei.

Yrkesfag gir også raskere vei ut i arbeidslivet sammenlignet med lengre universitetsprogrammer. Denne raske inngangen til jobb gir elever og lærlinger en mulighet til å begynne karrieren sin uten unødvendig forsinkelse. For man tar jo utdanning mens man har betalt når man jobber som lærling.

Markus Gauslå på jobb hos Equinor Kårstø Foto: Privat

Rett ut i fast jobb

Etter VG2 så søkte jeg lærlingplass i Equinor og fikk jobb på Melkøya i Hammerfest. Veien videre var kort da etter lærlingtiden ble jeg fast ansatt og begynte på Kårstø i Haugesund.

I dagens arbeidsmiljø er det en økende etterspørsel etter faglært arbeidskraft. Ved å velge yrkesfag kan studenter dra nytte av denne etterspørselen og sikre seg attraktive jobbmuligheter.

Til slutt gir yrkesfag muligheten for personlig tilpasning. Elever kan skreddersy sin utdanning etter individuelle interesser og styrker, og dette bidrar til en mer meningsfull læringsopplevelse og en karriere som er i tråd med deres lidenskaper.

Valget av yrkesfaglig utdanning er derfor en investering i fremtiden, og det gir ikke bare nødvendig kunnskap og ferdigheter, men også motivasjon og selvtillit for å lykkes i sitt valgte yrke.

Gå inn på VIGO.NO og søk yrkesfag innen 1. Mars!