Industri Energi sine nettsider

Budsjettforlik: Løft for studentene, men nedtur for olja

Regjeringen kom tirsdag ettermiddag til enighet med SV om statsbudsjettet for 2023. Industri Energi Ung er fornøyd med at budsjettet er mer omfordelende, men er skuffet over at 26.konsesjonsrunde blir utsatt. 

Leder Mikael Schevik er fornøyd med at regjeringen og SV har landet et statsbudsjett, og at dette budsjettet ser ut til å gi mer til de som har minst. Samtidig trekker han frem at det er skuffende at det i tolvte time ender med at 26.konsesjonsrunde blir utsatt til etter stortingsperioden. 

– Med den energisituasjonen vi har i Europa i dag er ikke en utsettelse av 26.konsesjonsrunde det riktige å gjøre, da dette sender et uheldig signal til et Europa som skriker etter norsk olje og gass. Samtidig skaper det også usikkerhet for næringen vår som er avhengig av stabile rammevilkår for sikre fortsatt investeringer på norsk sokkel. For en næring som ønsker å rekruttere flere unge vil ikke dette vedtaket virke positivt inn. 

Et løft for studentene

Statsbudsjettet for 2023 la opp til at studentene skulle få 328 kr mer i måneden. Budsjettforhandlingen med SV ga derimot resultater og studiestøtten økes med hele 7% i 2023, noe som utgjør over 9000 kr i året. Dette er nestleder i Industri Energi Ung Alida Domaas fornøyd med.

– Dette er virkelig et positivt løft for studentøkonomien når vi vet at mange studenter nå sliter økonomisk for tiden. Jeg håper dette er en utvikling av studiestøtten som vi også kan se i årene framover og at dette ikke betyr at studiestøtten stopper der, for vi ønsker fortsatt en støtte på 2G. 

Hun er derimot ikke så fornøyd med at det fortsatt legges opp til at studenter utenfor EØS  skal betale studieavgift. 

– En kan selvfølgelig ikke få alt i et budsjett, men vi har mange internasjonale studenter som medlemmer og vi vet at bransjen vi organiserer er avhengig av bred kompetanse som strekker seg utenfor Europa. At det innføres en studieavgift vil det for mange bli mindre naturlig å studere i Norge, samtidig rokker innføringen av studieavgift med gratisprinsippet i høyere utdanning. 

Et løft for tannhelse til unge 

I 2021 innførte regjeringen halv pris for 21 – og 22 – åringer på tannhelsebehandling. Dette statsbudsjettet utvider til at dette også skal gjelde for de mellom 23 – 26 år. Dette er en sak flere fagforbund i LO har jobbet med og nestleder Arnfinn Hansen er veldig fornøyd med dette: 

-Mange unge utsetter å gå til tannlegen fordi det er så dyrt, dette forliket er veldig positivt for folks tannhelse. Jeg håper dette vil føre til at vi tilslutt får innført en tannhelsereform for hele befolkningen. 

En god start

Leder Mikael Schevik oppsummerer budsjettet med at der er et godt steg i riktig retning når det kommer til omfordeling, men håper i tillegg at regjeringen bruker perioden til å berolige olje – og leverandørnæringen om at dette fortsatt er en viktig næring i tiden framover. 

-Som sagt er vi godt fornøyd at man strekker seg lengre for å sikre at de som har minst i denne krevende tiden får mer. Dessverre kommer vi ikke utenom at utsettelsen av 26 konsesjonsrunde var et skår i gleden. Den usikkerheten som mange av våre medlemmer har følt på lenge nå, blir forsterket. Vi håper at regjeringen kan berolige disse i tiden fremover slik at man ikke går inn i julen og er redd for arbeidsplassene sine.