Industri Energi sine nettsider

Det satses på grønne løsninger i Sauda!

En hurtigbåttur fra Stavanger finner vi Sauda kommune. En kommune med ca. 4 500 innbyggere der de fleste har et sterkt forhold til smelteverket som dominerer i bybildet. Industrien som for noen tiår siden ble sett på som skadelig for klima og miljø, er i dag en del av det grønne skiftet – og i dette arbeidet står sjefer, ansatte og tillitsvalgte side om side

Gammel industrihistorie med en lys fremtid

Sauda smelteverk ble grunnlagt i 1913 av amerikanske industrikonsernet Union Carbide Corporation og anlegget sto ferdig til drift i 1916. Hvorfor nettopp Sauda ble plasseringen for produksjon av mangan er ikke tilfeldig. Det var de store kraftutbyggingene i Saudavassdraget som ga grunnlag for.

Siden 1913 har smelteverket i Sauda hatt flere eiere, og er i dag eid av det franske stålkonsernet Eramet. De har rundt 150 ansatte og har med sine to over på 42 MW et av de største produksjonsanleggene for Mangan i i Europa. Hvert døgn produseres det rundt 800 tonn mangan som blant annet brukes for å gjøre stål sterkere. Eksempelvis trenger en 6 – 7 kg mangan for å produsere 1 tonn stål.

Mangan er derfor et materiale vi kommer til å trenge i mange år framover, men produksjonen har også gitt sine utfordringer. Anlegget i Sauda var alene det 15. største utslippspunktet for klimagasser i 2020, med 302.920 tonn CO2-ekvivalenter.

Flytende Mangan helles i støpeform

I årene fremover skal det kuttes utslipp

Utslippene kommer i all hovedsak fra bruk av koks som reduksjonsmiddel, men nå arbeides det for spreng for å få erstattet fossil koks med biokarbon. Deretter er målet at minst 60% av CO2en som slippes ut skal fanges og lagres.

Det vil også bli mindre fakling i årene framover ettersom de nå er i full gang med et prosjekt om å installere gassdrevne motorer som skal lage ny strøm av den gassen som oppstår i selve prosessen. Samtidig skal en større andel av overskuddsvarmen fra produksjonen komme befolkningen til gode ved oppvarming av byen.

Summen av alt dette vil bidra til å kutte utslippene fra smelteverket med flere tusen tonn co2, og etterhvert bidra til at verket vil bli helt utslippsfritt. Dette er det grønne skiftet i praksis og vi ungdomsutvalget vil takke tillitsvalgt Mats Nordhagen og Technical Manager Egil Aarebrot for omvisning og presentasjon.