Industri Energi sine nettsider

Hovedoppgjøret 2022 er i gang!

Hovedoppgjøret 2022 er i gang, og vi i Industri Energi Ung følger spent med på årets oppgjør.

I et hovedoppgjør forhandles hele tariffavtalen og dette skjer hvert andre år. Hovedoppgjøret kan derfor i tillegg til lønnsregulering omfatte alle bestemmelser i overenskomsten eller nye tema som en av partene ønsker å regulere. Dette kan for eksempel være: arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy etc. 

I år er det forbundsvise oppgjør, noe som betyr at hvert enkelt forbund forhandler med sin motpart i en av arbeidsgiverorganisasjon om endringer i de enkelte overenskomstene. Det er ved hovedoppgjør en i utgangspunktet har streikerett, ref. hovedavtalen.

§ 2-2 Fredsplikt
Hvor det er tariffavtale, må arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted.

Det vil si at en får streikerett siden en sier opp tariffavtalen under forhandlingene.

Her kan du finne når de ulike overenskomstene i Industri Energi skal forhandles:

I tillegg til de sentrale tariffoppgjørene har enkelte overenskomster lokal forhandlingsrett. Her skiller en mellom minstelønnsavtaler og normallønnsavtaler. I de områdene som dekkes av minstelønnsavtale, skal det en gang per år forhandles lokalt om lønnsregulering basert på situasjonen i bedriften/virksomheten (bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne mv.). 

Industri Energi Ung deltar aktivt i forhandlingene

Vask og rens var den første overenskomsten ut for Industri Energi sin del. De avsluttet nettopp forhandlingen og der endte resultatet på 11,50 kroner mer i timen. Det tilsvarer 22 425 kr mer i årslønn for de vaskeriansatte. Nestleder Arnfinn Hansen var observatør på forhandlingen og oppsummerer det slik: 

> Det var utrolig kult å få være med på forhandlingene på vaskeri- og renseri overenskomsten. Vaskeriene og renseriene er en mye større del av vår hverdag enn det vi kanskje er klar over. Dette er en gruppe som lenge har fått lite, og har blitt hengende langt etter på lønnen. Derfor er det så godt å se at de fikk et godt oppgjør i år, men det er fremdeles et stykke å gå. Dette er en industri som er i stor vekst på teknologiske løsninger, og da er det naturlig at de som jobber med avanserte arbeidsoppgaver ikke skal bli hengende etter de andre som jobber i industrien i Norge.

Du kan lese mer om disse forhandlingene her:

De neste ukene skal de gjenværende overenskomstene i  Industri Energis forhandles. Leder Mikael Schevik og Nestleder Alida Domaas skal også observere andre forhandlinger i denne preioden.

Vi ønsker forhandlingsutvalgene lykke til med forhandlingen som kommer!