Industri Energi sine nettsider

Hyttetur med ungdomsutvalget!

I helgen så har DSU vært på hyttetur i Lampeland i Viken fylke. Her har vi hatt møteaktiviteter og fått besøkt Rjukan industriarbeidermuseum.

Mange kjenner det igjen fra Tungtvannsaksjonen i 1943. Nå er det gamle vannkraftverket, hydrogen- og tungtvannsfabrikken til datidens Norske Hydro blitt et museum som forteller en historie både om hva som satt Rjukan i spissen under andre verdenskrig og hva som kan oppnås med en god fagbevegelse.

Hytteturen ble også brukt til å hold DSU – møte og planlegging av fremtidige møter, kurs og arrangementer. Mer info om kurs og arrangementer kan du finne på nettsiden vår.