Industri Energi sine nettsider

Nordic IN Youth Course

12.-14.juni deltok unge medlemmer, fra Fellesforbundet og Industri Energi, Nordic IN Youth Course på Sundvolden. Med deltaker fra Danmark, Sverige og Finland, med gjester fra Bosnia, Kenya og Myanmar.

Kurset handler om å gi deltakerne et perspektiv på internasjonal fagforeningsarbeid. Hvordan kan ungdomsarbeidet i den internasjonale fagbevegelsen styrkes, og hvordan det grønne skiftet kan skje på en rettferdig måte? Ikke minst handler kurset om erfaringsutveksling mellom ulike land og om å knytte kontakter for framtidig samarbeid.

Foto: Arnfinn Hansen

Industrianställda i Norden

Forkortet til Nordic IN, er en organisasjon som bidrar med å representere interessene til industriforbund fra de nordiske land i resten av verden. Kombinert bor det under 30 millioner mennesker i de nordiske land, det er mindre enn halvparten av befolkningen i Italia. Derfor er det viktig for nordiske fagforeninger å snakke sammen. Med en felles stemme får en enklere gjennomslag på den europeiske og internasjonale arenaen. 

Industri All Europe

På kurset snakket Patricia fra IndustriAll Europe (Europeisk industriarbeiderforbund) om situasjonen til ungdommen i Europa der det er mye arbeidsledighet blant ungdommen mange steder. For deltakerne var det fascinerende å høre om måten folk bli organisert for fagforeningen i Kenya, Kambodsja og Bosnia.

Patricia Velicu fra Industri ALL Europe Foto: Arnfinn Hansen

I tillegg ble det en tur til Utøya der vi lærte om både de mørke og lyse historiene til øya. Utøya er et sted der ungdom fra hele landet reiser fordi de vil endre verden. Øya representerer også en vilje til å kjempe, og ikke la seg true av motstand. Det var et sterkt og viktig budskap alle deltaker kunne ta med seg hjem. 

Hvorfor er internasjonalt fagforeningsarbeid viktig?

Verden er blitt globalisert og rykker stadig mer sammen. Det har aldri vært lettere å kommunisere med folk i sanntid, uansett land, eller reise raskt til andre enden av verden. 

Mange bedrifter er multinasjonale og det er en tøff konkurranse om industriarbeidsplasser i hele verden. Historien viser at mange seire og nederlag til den norske fagbevegelsen har skjedd sammen med den internasjonale fagbevegelsen. Et eksempel er kampen for 8-timers arbeidsdag, som ble kjempet fram i mange land i omtrent samme periode av en samlet fagbevegelse. 

Viktigheten av fagforeningssamarbeid på tvers av landegrenser blir demonstrert i den pågående streiken i SLB UK. Streiken handler om britiske arbeidere i den britiske bedriften, som jobber på norsk sokkel som ønsker norsk tariffavtale og arbeidsvilkår. Støttet av norske fagforeningsmedlemmer. les mer her.  

Vi håper at samlingen bidro med å styrke samarbeidet med de nordiske fagforeninger.