Industri Energi sine nettsider

Sommerpatruljen 2022

Varmere temperaturer og lengre dager er for mange tegnet på sommer og ferie. For oss i fagbevegelsen er det ensbetydende med at LO sin sommerpatrulje står på trappene.

Industri Energi Ung har i år deltatt over hele landet.

Vi har bedt leder av Industri Energi Ung forklare kort hva LO sin sommerpatrulje faktisk gjør:

LO sin sommerpatrulje er først og fremst et verktøy som benyttes for å måle pulsen på arbeidslivet for de unge i Norge. Hvordan gjør man så dette? Helt enkelt reiser man rundt på ulike bedrifter og intervjuer de ansatte, da fortrinnsvis de unge.

Selve intervjuet gjennomføres ved at man går gjennom et standardisert digitalt  skjema med spørsmål som man svarer på. Skjemaet er likt for alle patruljene rundt om i landet. De svarene som gis legges inn i et digitalt skjema som registreres hos LO sentralt. Disse skjemaene gjennomgås og man lager statistikk av de svarene som gis. 

Ved å gjøre dette, kan vi på en god måte følge utviklingen i arbeidslivet fra år til år.” 

Han legger til:

Det er viktig å nevne at det skal være hyggelig å få besøk av sommerpatruljen. Vi er derfor opptatt av å ha godt humør og være behjelpelige overfor arbeidsgiver og de ansatte. Hvis det er ubeleilig at vi kommer innom, så tar vi naturligvis hensyn til det. Og siden vi ikke er noen statlig myndighet, er det helt frivillig å prate med oss. Svarene som gis er også helt anonyme og brukes kun til å føre statistikk. 

På slutten av intervjuene deler vi ut en kjærlighet og en håndbok, som tar for seg det å være ung i arbeidslivet. Vi ønsker at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha nytte av besøkene våre. Vi er naturligvis behjelpelige med å svare på eventuelle spørsmål de måtte ha.

Industri Energi Ung sentralt deler sine erfaringer på årets patrulje

Vi har i år hatt muligheten til å delta i de aller fleste regionene i Norge. Våre medlemmer har deltatt som representanter fra det lokale arbeidslivet, ungdomsutvalget og fra sentralt i Industri Energi.

Leder av Industri Energi Ung, Mikael Schevik har i år deltatt tre uker fordelt på Rogaland og Innlandet. Dette er det 5.året han deltar og har etterhvert blitt godt vant med å gå sommerpatrulje:

Selv om jeg har gjort dette i 5 år nå, så er det like hyggelig som første gang. Det å reise rundt å snakke med unge folk i arbeidslivet er veldig gøy og ikke minst utrolig lærerikt. Jeg har snakket med folk i så mange ulike bransjer og steder rundt om i landet, og det har gitt meg et unikt innblikk i arbeidslivet som jeg neppe kunne fått noe annet sted. Det som først og fremst slår meg, er hvor bra det generelt er i arbeidslivet.

Jeg vil si at på 9 av 10 besøk er det bra, men det er alltids noen steder hvor vi opplever såkalte brudd. Disse bruddene varierer i alvorlighetsgrad, men det kan være mangel på kontrakt eller at de ikke får den lønnen de skal ha. En gjenganger fra år til år er at de ansatte ikke vet hva et verneombud er. Med tanke på hvor viktig rollen til et verneombud faktisk er, er det urovekkende at så mange ikke kjenner til denne rollen. Her har nok partene i arbeidslivet en vei å gå med tanke på å fokusere på dette fremover.

Hva gjør dere når dere oppdager brudd?

Det kommer helt an på alvorlighetsgraden. Er det snakk brudd på verneombud, altså at man ikke har kjennskap til rollen eller personen, så er det noe man tar på stedet og noterer ned. Mangel på kontrakt kan vi også ta på stedet, ved at vi snakker med arbeidsgiver og gir de muligheten til å rette det opp der og da. Er det derimot alvorlig nok, så kan man vurdere å melde det inn til arbeidstilsynet. Alle besøkene gås gjennom i plenum etter dagen er over, og man diskuterer der eventuelle tiltak som skal gjøres på de stedene der det er brudd.

Les mer om resultatene i denne artikkelen i Dagsavisen

Industri Energi har hatt en god deltagelse i år, og slik oppsummerer noen av våre deltagere det:

Mikael Schevik har deltatt i Innlandet og i Rogaland.

Generelt sett står det bra til og det er jeg fornøyd med. Dessverre ser vi fortsatt at noen arbeidsgivere ikke følger opp det de skal med å gi de unge det de har krav på, som kontrakt og riktig lønn. Nok en gang var det også lite kunnskap om verneombud, og jeg vil si at det var det færreste jeg snakket med som kjente til hva et verneombud faktisk er. Når det er sagt så var det svært få vi snakket med som ikke trivdes på jobb, og det er naturligvis veldig hyggelig å høre. Det at man trives i jobben er tross alt det viktigste når alt kommer til alt.

Når vi spør om han skal delta på patrulje neste år, er svaret kort og godt:

Naturligvis!

Nestleder Alida Domaas har deltatt i Nordland. Her er litt om hennes erfaringer:

Det fine med å gå sommerpatrulje er først og fremst å informere unge arbeidstakere om deres rettigheter og plikter i arbeidslivet. For bare ved å gjøre det løser vi mange brudd på stedet som handler om manglende informasjon om ulike forhold.

Alida har i Nordland besøkt flere industribedrifter og kan oppsummere med at det generelt står veldig bra til i industrien: 

De unge som jobber i industrien har det ofte veldig bra, mye av grunnen til dette er at det er organiserte forhold og tariffavtale på plass. Generelt på sommerpatruljen møter vi mange som ikke vet hvem verneombudet er og som er usikker på hva som gjelder når det kommer til overtid og tillegg. I industrien derimot ved nesten alle dette, og det gjør oss veldig glade.

Her kan du se et lite bilde galleri fra sommerpatruljen: