Industri Energi sine nettsider

Ungdomsgaranti på plass i statsbudsjettet for 2023

Regjeringen la torsdag 06.oktober frem forslag til statsbudsjett for 2023. I det som ble forespeilet et strammere budsjett enn hva vi har sett de siste årene var det knyttet stor spenning til hva som er foreslått.

Industri Energi Ung er fornøyd med at vi har fått et løft på både videregående opplæring og at vi har fått på plass en ungdomsgaranti. Dessverre ser vi at studentene nok en gang blir budsjett-taper.

Ungdomsgaranti er endelig på plass i statsbudsjettet

Arbeidet med å få til en ungdomsgaranti som skal forhindre at unge faller ut av samfunnet har vært noe Industri Energi Ung og de andre forbundene i LO har jobbet sammen med AUF for å få til. Leder Mikael Schevik er godt fornøyd med at dette nå er på plass:

Mikael Schevik., foto: Egil Brandsøy

“Det er dessverre unge mennesker i dag som faller ut av samfunnet fordi de verken har arbeid eller skole/studieplass. Det vi også ser er at når man først faller ut er det vanskeligere å komme tilbake igjen. Med en ungdomsgaranti skal man sikre at unge mennesker under 30 år ikke faller ut, men heller får hjelp i form av tiltak som skal sikre at de kommer seg ut i jobb eller en skole/studieplass. Dette er et viktig samfunnstiltak som vil spare velferdsstaten mye ressurser i fremtiden, men det vil ikke minst gi de som er rammet muligheten til et bedre liv.”

Den videregående opplæringen styrkes

Det er satt av midler til å styrke den videregående opplæringen for å kvalitetssikre denne ytterligere. Rent konkret dreier det seg om et økt tilskudd på 80 millioner kroner, og vil totalt gi 458 millioner kroner. I tillegg til økt støtte så jobbes det også med en ny opplæringslov som blant annet skal gjøre det lettere å ta fagbrev. Leder Mikael Schevik har følgende å si:

“Det er ingen tvil om at den videregående opplæringen trenger et løft. Vi trenger flere fagarbeidere i fremtiden, og vi håper at disse midlene samt de tiltakene som er foreslått skal være med å bidra til dette. Både økte tilskudd til skolene, men også lovendringer vil være gode tiltak til å sikre dette.”

Studentene taper nok en gang

Statsbudsjettet for 2023 legger opp til at studentene skal få 328 kr mer i måneden. Dette er ikke nestleder Alida Domaas særlig imponert over: 

Alida Domaas, foto: Egil Brandsøy

“Regjeringen har gang på gang lovet et skikkelig løft til studentene. Når tall fra SIFOs referansebudsjett viser at studenter går flere tusen kroner i minus hver måned er dette for lite. Dette hjelper heller ikke mye på når vi står oppe i en høy prisvekst og mange har høye strømutgifter.”

Videre legger hun til at hun gjerne skulle sett at regjeringen skulle hørt på LO – forbundene som på kongressen vedtok studiestøtte på 2 G: 

“Jeg hadde håpet at 2023 skulle bli studentenes år og at regjeringen hadde økt studiestøtten til minst 1,5 G og aller helst 2 G som LO- kongressen har vedtatt.”

I statsbudsjettet blir det satt av tilskudd til 1650 studentboliger. Ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO) mangler det fremdeles nesten 15 000 studentboliger for å nå målet om å kunne tilby 20 % av studentene å bo i studentbolig. 

“NSO har lenge sagt at det må bygges flere studentboliger og at en del av de vi allerede har bør oppgraderes. Dette er vi helt enig i. Når vi mangler så mange studentboliger er regjeringens bevilgning for lavt.”

Forhandlinger gjenstår

Nå er ikke dette budsjettet endelig vedtatt og det gjenstår forhandlinger i Stortinget før noe er endelig. Leder Mikael Schevik vil oppsummere det slik:

“Vi er veldig fornøyd med at videregående opplæring styrkes, at det jobbes med en forbedret opplæringslov og at ungdomsgaranti er på plass. Så skulle vi gjerne sett mer til studentene, men det er lov å håpe at det kan komme mer på dette feltet i eventuelle budsjettforhandlinger. “

Vi vil oppdatere siden vår når det endelige budsjettet er klart.