Industri Energi sine nettsider

Vi støtter SAIH sin solidaritetskampanje

Vi støtter @saih_org sin solidaritetskampanje for studenter som blir rammet av krigen i Ukraina.

Russlands invasjon av Ukraina har ført til enorme menneskelige lidelser og flere millioner er nå på flukt. Når det er krig så rammer det også muligheten til å produsere og spre kunnskap og forskning. Universiteter i Ukraina er bombet og svært mange studenter, lærere og akademikere er nå på flukt.

Derfor støtter vi kampanjens krav for å trygge studentenes hverdag:

1. Økt støtte til høyere utdanningsinstitusjoner i Norge slik at de er rustet for å ta imot studenter som har flyktet fra krigen
2. Styrking av studentenes “At Risk-ordning” og tilleggskvote for russiske studenter ettersom krigen også rammer de som tørr å ytre seg kritisk i sitt eget hjemland.
3. Ingen kutt i internasjonal bistand – tilleggsbevilgninger for flykninger!

Les mer!